Polityki prywatności i stosowania plików cookies

Administratorem Danych Osobowych Klientów Ośrodka Zamek jest Gliwicka Agencja Turystyczna S.A. z siedzibą w Szczyrku przy ul. Wrzosowej 21 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej pod numerem KRS 0000029718, NIP 631-00-16-949, REGON: 271979590, zwana dalej Administratorem.

Administrator powołał Administratora Bezpieczeństwa (AB) – kontakt na adres korespondencyjny 43-370 Szczyrk, ul. Wrzosowa 21, adres e-mail: biuro@gat.pl.

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych Administrator działa w oparciu o wewnętrzne procedury i zalecenia, zgodne
z odpowiednimi aktami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych,
a w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE oraz Ustawa
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą,
a w szczególności zapewnia, iż dane osobowe są:

  • przetwarzane zgodnie z prawem;

  • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawanie dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;

  • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;

  • przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Przy dokonywaniu rezerwacji usług hotelowych Klient proszony jest o podanie swoich danych osobowych, niezbędnych do potwierdzenia rezerwacji, zawarcia umowy oraz późniejszej identyfikacji Klienta jako strony umowy o świadczenie usług hotelowych. Przed rozpoczęciem pobytu Klient wypełnia formularz rejestracyjny lub zostaje wpisany do systemu rezerwacji w recepcji Hotelu. Wypełnienie formularza, jak również podanie danych w zakresie rubryk: imię i nazwisko, adres oraz numer dokumentu tożsamości jest obowiązkowe. Klient proszony jest również o okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem ewentualnie podanie numeru PESEL lub daty urodzenia – ważne np. w przypadku stosowania zniżek dla dzieci.

Zasady przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane są w celu rezerwacji i świadczenia usług hotelowych.

Jednocześnie celem ich przetwarzania jest udokumentowanie wykonania usługi zgodnie z przepisami prawa podatkowego, a także w celu zapewnienia Stronom prawa dochodzenia ewentualnych roszczeń, które mogą powstać w związku z pobytem w Ośrodku Zamek.

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i handlowych, Administrator przetwarza dane osobowe również w celu kierowania do Klienta informacji marketingowych i handlowych. Ponadto, Administrator przetwarza dane osobowe pozyskane z zapisu monitoringu wizyjnego (bez rejestrowania dźwięku) w celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientom hotelowym i innym osobom przebywającym na terenie hotelu.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa jest umowa o świadczenie usług hotelowych w Ośrodku Zamek / potwierdzenie rezerwacji jak również w przypadkach, w których przepisy obowiązującego prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych wykorzystywanych w celach marketingowych i handlowych są odrębnie wyrażone zgody Klientów na przekazanym formularzu w zakresie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Przetwarzanie danych osobowych przez monitoring wizyjny jest niezbędne do celów wynikających
z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

Klientowi przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Klient ma również prawo do modyfikacji swoich danych, żądania ich przekazania innemu podmiotowi oraz ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnym momencie. W dowolnym momencie może również cofnąć wcześniej udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych oraz żądać usunięcia swoich danych osobowych.

Prawo do usunięcia danych może być ograniczone w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się Administratora z prawnego obowiązku przetwarzania danych na mocy szczególnych przepisów prawa krajowego (np.: prawa podatkowego).

W celu wykonania swoich praw należy skontaktować się z Administratorem we wskazany powyżej sposób.

Każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych poza obszar EOG. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych i nie dokonuje ich profilowania, o których mowa
w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r.

Okres przetwarzania danych

  • Przez okres niezbędny do zawarcia i realizacji umowy oraz wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecia, dodatkowo z zachowaniem okresów wynikających
    z przepisów prawa.

  • W przypadku dobrowolnej zgody – od momentu udzielenia zgody do czasu jej wycofania. Zgoda na dany rodzaj przetwarzania może być cofnięta w każdym czasie np. poprzez wysłanie wiadomości na adres biuro@gat.pl. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przekazywanie danych

Administrator przekazuje dane osobowe podmiotom, które je przetwarzają w jego imieniu na podstawie zawartej umowy powierzenia danych osobowych, w celu spełnienia obowiązków ustawowych/umownych.

Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Strona internetowa www.zamekwlesku.pl

Administrator realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzu informacje,

  2. poprzez gromadzenie plików “cookies”

Pozostając na stronie użytkownik akceptuje stosowanie zwykłych plików cookies na stronie internetowej. Brak zmiany po stronie użytkowników ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na użycie plików „cookies”.

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z niej. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym. Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Użytkownik może w każdym czasie zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak, aby pliki cookies były albo akceptowane, albo odrzucane lub tak, aby użytkownik był powiadamiany o nie umieszczaniu tych plików na swoim komputerze.

Na stronie www.zamekwlesku.pl mogą pojawiać się linki / przekierowania do stron internetowych innych podmiotów, które zostały zamieszczone
w treści serwisu wyłącznie dla wygody jego użytkowników.

Działają one niezależnie i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Administratora. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się uważnie zapoznać.

W związku z powyższym Administrator nie ponosi odpowiedzialności za informacje podane przez właścicieli innych witryn, jak również za politykę ochrony prywatności innych podmiotów.

Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Polityce prywatności. Z tego też względu, zachęcamy do regularnego sprawdzenia jej treści, w szczególności przed dokonaniem rezerwacji w Ośrodku Zamek.

Zapisz się do Newslettera

Otrzymuj powiadomienia o aktualnych promocjach

Odwiedź nas równiez na: